Check out Paradens new EP “Bara så ni vet”. Swedish reggae at its best!

  1. En mot alla
  2. Bara så du vet
  3. Dansa
  4. Kaffe på byn
  5. Frågor och svar
  6. Idiot