1. Nattsafari
2. Berg & grus
3. Tiden står still
4. Flyter med en våg
5. Bara en sak till